KALİTE POLİTİKAMIZ

ALFER MÜHENDİSLİK A.Ş. OLARAK

Vizyon, misyon,ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin güvenini kazanmayı ve ülkemiz kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda;
Müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak ve bu doğrultuda Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak,
Tüm çalışanlarımıza ‘’sürekli kalite bilincini’’ yerleştirmek, eğitimlerle personelin yetkinliğini arttırmak,
Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevremizi korumaya yönelik çalışmalarımızı mevzuatın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde yapmak,
Sağlık, güvenlik ve çevre konularında yetkili yerel yönetimler ile işbirlik içerisinde çalışma yapmak,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı sağlamak,
Müşteri odaklı çalışmayı benimseyip, beklentilerini karşılama konusunda gereğini yerine getirmek ve müşteri şikayetlerini etkin olarak değerlendirmek ve çözmek

Ayrıca,
Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin şartlarına uygun şekilde yürütmek ve süreç performans göstergelerine dayalı hedefleri sürekli olarak gözden geçirip değerlendirerek yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,

Şirketimiz Politikasıdır.
 • 1. Kalite Yönetim sistemimizi uluslar arası Kalite Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmek.
 • 2. Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket hedeflerine ulaşmak için çalışmak, geliştirmek ve yeniliğe açık olmak.
 • 3. Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun ve zamanında bitirip teslim etmek.
 • 4. Kalite Yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirecek şekilde dökümantasyonun sağlanması, belgelendirmelerin yapılması ve sürekli iyileştirme.
 • 5. Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek.

TEST ÜNİTELERİMİZ

Alfer Hassas Fan Test Sistemi
ISO 5801 standartları uygunluğunda, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen fanların, fan karakteristiklerinin hassas olarak çıkarılabilmesi, performanslarının hassas olarak ölçülebilmesi için kurulmuş fan test sistemidir. Sistem üzerinden;

 • Tork
 • Debi
 • Basınç
 • Sıcaklık
 • Vibrasyon
 • Nem
 • Desibel
Ölçümleri alınabilmektedir.

Sistemde yardımcı fan kullanıldığından, fanların çok daha geniş bir bölgede performansları ölçülebilmektedir.

Mil üzerinden yapılan 10.000 Nm’ye kadar tork ölçümü ile fanlarımızın verimlerini ölçebilmekteyiz.

Kapasite
Debi :Max. 150.000 m3/saat
Basınç :Max. 30.000 Pa
Torkmetre :Max. 10.000 Nm
Kurulu Motor :250kW
Alfer Aerodinamik ve Mekanik Test Ünitesi
Alfer Mühendislik kendi bünyesi içerisinde ISO 5801’e görekurduğu “Fan Test” merkezi ile de sektöründe öncü durumdadır

Konu test merkezimiz vasıtası ile fanların aerodinamik vemekanik özellikleri operasyonel koşullar altında gerçek zamanlıolarak test edilmektedir.

Bu test üniteleri ile fanların mekanik ve kapasite testleriniyapabilmekte, torkmetre sayesinde direkt olarak mil gücünü yani fan verimini ölçebilmekteyiz

Böylelikle büyük kapasiteli fanlar sevkiyat öncesi test edilerek müşteri için gerekli tüm veriler fanların sahada devreye alınması beklenilmeden eksiksiz olarak sunulmaktadır.
Kapasite
Debi :Max. 1.200.000 m3/saat
Basınç :Max. 30.000 Pa
Torkmetre :Max. 15.000 Nm
Kurulu Motor :1200kW

Mekanik Testler ve Tahribatsız Testler

Sevk Öncesi Kontrol