Siklon Toz Toplayıcılar

Siklon toz toplayıcılar, endüstriyel tesislerde, filtreye gelen toz yükünü azaltmak için, filtre öncesi iri taneleri tutmak amacıyla ön ayrıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu sayede torbalı filtreler daha verimli olarak çalışmaktadır.
GALERİ
 • 1
  /

  Uygun siklon seçimi için gerekli parametreler;

  • • Taşıyıcı gazın debisi ve sıcaklığı,
  • • Toplanacak malzemenin parça büyüklüğü analizi, toz dağılımı
  • • Toplanacak malzemenin özgül ağırlığı,
  • • Siklon çıkışınsa istenen toz yükü
  • • Hedeflenen toplama verimi,
  • • yani siklonda tutulan malzemenin siklona giren malzemeye oranı gibi bilgilerdir. Alfer tüm bu tasarım girdilerini kullanarak, siklon tasarımını ve imalatını yapmaktadır.