ENDÜSTRİYEL FANLAR

Çimento Fabrikaları

Modern çimento üretim teknolojisi bünyesinde ağır çalışma şartlarını barındırmaktadır. Bu ağır çalışma şartlarında en iyi performans ve en düşük çalıştırma maliyetlerini hedefleyen ekipmanlar sektörde ön plana çıkmayı başarmaktadır. Entegre çimento tesislerinde bu ağır şartlarda istenilen performans ve düşük işletme maliyetlerini karşılayacak olan fanların sağlanması çalışma bölgelerine özgün çözümler sunmak gerekir. ALFER özel şartlarda kalitesi, uygun çözümler ve güvenirliliği ile siparişe göre geniş bir aralıkta, çimento endüstrisinin ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Fırın ID Fanları: Pik değerleri 500°C yüksek sıcaklıklara kadar çıkan ve buna göre malzeme seçimi ve üretim yöntemleri özel, kritik proses fanlarıdır.

Farin Değirmeni Fanı: Aşındırıcılığı ve yapışkan bir toz olma özelliğinden dolayı özel kanat açıları ve aşınmaz tedbirleri alınmış olan yüksek basınç fanlarıdır.

Booster Fan: Klinker soğutucu çıkışında bulunan siklondan yüksek sıcaklık ve yüksek aşındırıcı tozların aktarılmasında kullanılmasından dolayı aşınmaz tedbirleri alınmış özel ayna ve kanat dizaynı olan fanlardır.

Filtre Fanları: Tozsuzlaştırma sistemlerinde kullanılan, yüksek debi ve basınç kapasiteleri gerektiren verimliliği yüksek kanat dizaynlarına sahip fanlardır.

Çimento ve Kömür Değirmeni Fanları: Emiş kapasitesini arttırmak için özel emiş hunileri ile dizayn edilmiş tek veya çift emişli fanlardır.

Klinker Soğutma Fanları: Çok farklı basınç ve debi aralıklarında çalışabilmek üzere dizayn edilmiş klinkerin sıcaklıklarını düşürmek amaçlı özel fanlardır.

Alfer Mühendislik söz konusu fanları susturucu ekipmanları ile de donatmakta ve işletmenin öngördüğü akustik standartlara ulaşılmasında destek olmaktadır. Özel dizayn edilmiş klapelerle sistemin çalışma değerleri ayarlanırken mininum basınç kayıpları göz önünde bulundurulmaktadır.

Demir ve Çelik

Günümüzde ağır tip endüstriyel fanların kullanıldığı uygulamaları içeren en önemli uygulamalardan biri de demir ve çelik sektöründekilerdir. Yüksek basınçlı, ağır toz yükü ve yüksek aşındırma değerleri olan geniş aralıklarda hacimdeki havaya hareket verilmesi fanın mekanik tasarımında zorlu gereksinimlerin karşılanması gereğini ortaya koyar.

Fırın Sıcak Gaz Fanları: Fırın sıcak gazlarının taşınmasında kullanılan fanlar yüksek sıcaklıklara ve yüksek aşınma değerlerine uygun dizayn edilmiş fanlardır.

Tozsuzlaştırma Sistemi Fanları: Tozsuzlaştırma sistemlerinde kullanılan, yüksek debi ve basınç kapasiteleri gerektiren verimliliği yüksek kanat dizaynlarına sahip fanlardır.

Sinter ve Pelet Sistem Fanları: Çok farklı basınç ve debi aralıklarında çalışabilmek üzere dizayn edilmiş Sinter bölgesinin sıcaklıklarını düşürmek için özel amaçlı fanlardır. Sinterin yüksek aşınma değerlerine mukavim aşınmaz tedbirleri alınmış ve yüksek sıcaklık fanlarıdır.

Kok Gazı Fanları: Yüksek basınç fanlardır. Uzak mesafelere taşınma gerekliliğinden ötürü gövde dayanımları yüksek içinde taşıdığı zehirli karbonmonoksitin sızdırmazlığını sağlamak için özel sızdırmaz dizayn edilen fanlardır.

Çelikhane Gazı Basınç Arttırma Booster Fan: Yüksek fırın gazı ile oksijen gazının karışımı için basınçlandırma görevi yapan yüksek basınç orta sıcaklık fanıdır.

Büyük kapasiteli fanlar, sinterleme, peletleme,toz toplama sistemlerinde, ayrıca haddane ortamında özellikle ısıl işlem ve tavlama süreçlerinde ortaya çıkan ısının uzaklaştırılmasında kilit öneme sahiptir. Sinter tesislerinde Alfer Mühendislik imali soğutma fanları taze hava akışını soğutma ünitelerine aktarımda da önemli bir rol üstlenmektedir

Enerji Santrali

Enerji ihtiyacı genellikle, doğalgaz,sıvı yakıtlı (fuel oil, motorin ) linyit ve taşkömürü yakıtlı santrallardan karşılanmaktadır. Pulvarize olarak taşınan kömür ve yakma esnasında uçuşan küllerin taşınmasında yüksek basınçlı fanlar kullanılmaktadır.

Primer ve sekonder olarak kazan hava beslemesinde kullanılan bu fanlar özel dizayn yüksek basınçlı sistem fanlarıdır. Aynı şekilde akışkan yataklı kazanlarda kabarcık oluşturma maksatlı yüksek basınçlı hava besleme fanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca desülfürizasyon sistemi ve tozsuzlaştırma sistemleri için özel tasarım yüksek kapasite ve yüksek basınç fanların dizaynı gerekmektedir. Alfer olarak enerji santrallerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun fan çözümleri ile çözüm ortağı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Entegre Ağaç, MDF ve Sunta Sanayi

Alfer’in ağaç ve MDF sanayisinde uygulamada sahip olduğu geniş deneyim ile kesintileri azaltan yüksek güvenirlik ve yüksek verimlilik düzeyinde fan konusunda geniş yelpazede güçlü işbirliği ile devam etmektedir. Bu sektöre yönelik kazan projeleri ve ilgili proseslere yönelik imal etmekte olduğu yüksek sıcaklık ve yüksek basınç değerlerine uygun kızgın yağ fanı, bacagazı fanı kullanılmaktadır. Sistemin ihtiyaç duyduğu yanma havasını sağlayan primer yakma havası fanı, sekonder yakma havası fanı, gaz sirkülasyon fanı, karışım odası soğutma fanı ve ocak soğutma fanı gibi yüksek basınç ve yüksek kapasite gerektiren düşük işletme maliyetleri yüksek verimli fan tasarımları gerektirir. Toz yoğunluğu yüksek aşındırıcı yanma tehlikesi bulunan kenar kesme nakil fanı, zımpara tozu yakma havası fanı, reject hattı emiş fanı (hatalı pasta fanı) gibi yanma ve sıkışma risklerin olmadığı rondesiz özel kanat açılı öne eğimli fanlar kullanılır.

Sektörün ihtiyaçlarının karşılanması hususunda hassasiyetle projeye uygun çözümler üretmekteyiz. Kurutma sistemi aspiratör fanı yanı sıra torbalı filtre fanları tozsuzlaştırmaya yönelik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla imal edilen fanlar da ürün yelpazesinde yer almakta olup, uzun yıllardır ağaç sektörünün güvenilir tedarikçisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

ENDÜSTRİYEL FİLTRELER

Çimento Fabrikaları

Alfer’in çimento sektörüyle, tozsuzlaştırma filtreleri yapımı ile başlayan işbirliği, şuan çimento sektörü prosesinde için önemli ;

 • •Farin Değirmeni Fırın Torbalı Filtresi
 • •Çimento Değirmeni Filtresi
 • •Klinker Soğutma Torbalı Filtresi & Heat Exchanger
 • •Kömür Değirmeni Filtresi
 • •Tozsuzlaştırma filtreleri İmalatı ile güçlü bir şekilde devam etmektedir.


Çimento endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan torbalı filtre sistemlerimiz uzun yıllardır sorunsuzca dünya genelinde yüzlerce müşterimizde başarıyla kullanılmaktadır.

Demir ve Çelik Fabrikaları

Demir çelik fabrikaları için ;

 • •Sinter Tesisi Toz Toplama Sistemi
 • •Sinter Soğutma Bölgesi Toz Toplama Sistemi
 • •Kömür Kırma ve Hazırlama Ünitesi Toz Toplama Sistemi
 • •Kireç tesisi Toz Toplama Sistemleri
 • •Yüksek Fırın Döküm Bölgesi Toz Toplama Sistemleri
 • •Ark Ocakları Bölgesi Toz Toplama Sistemleri
 • •Kükürt Giderme Bölgesi Toz Toplama Sistemleri
 • •Döküm Çukurları Bölgesi Toz Toplama Sistemleri
 • •Bant Konveyör Transfer Kuleleri Tozsuzlaştırma Filtreleri


imalatlarımız uzun yıllardır devam etmekte olup, şu ana kadar anahtar teslimi birçok geniş kapsamlı toz toplama projesi tamamlanmış ve devreye alınmıştır

Enerji Santralı

Alfer Mühendislik ;Kömür Kazanlı Termik Santrallar için;

 • •Kazan Egzos Bacası Filtreleri
 • •Kömür Kırma ve Hazırlama Ünitesi Toz Toplama Sistemi
 • •Bant Konveyör Transfer Kuleleri Tozsuzlaştırma Filtreleri


ihtiyaçlarını karşılayacak tecrübe deneyime sahip olup uzun yıllardır termik santralların bu alanda taleplerini karşılamaktadır.

Ayrıca, Alfer Mühendislik , mevcut kullanılmakta olan ESP lerin torbalı filtreye dönüşümü taleplerine cevap verebilecek,  mühendisliğini ve imalatını kendisi yapabilecek  deneyim ,tecrübe ve uluslararası işbirliklerine sahiptir.

Entegre Ağaç, MDF ve Sunta Sanayi

Firmamızın bir diğer güçlü olduğu, mühendislik ve proje alanında da kayda değer tecrübe ve bilgiye sahip olduğu , entegre ağaç sektöründe de çok önemli referanslar oluşturmuştur. Bu kapsamda bir çok tozsuzlaştırma ihtiyacı olan noktalarda Alfer imalatı;

 • •Serme Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Pres Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Kenar Kesme Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Ebatlama Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Kaplama Hattı Toz Emiş Filtreleri
 • •Parke Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Kapı Hattı Toz Emiş Filtresi
 • •Hatalı Pasta Ünitesi Toz Toplama Sistemi
 • •Pres Hattı Üzeri Havalandırma Sistemi
 • •Filtre altı tozların Reject silolarına taşınması için pnömatik nakil hattı sistemleri


Filtre altı tozların Reject silolarına taşınması için pnömatik nakil hattı sistemleri yüksek performansları ile çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca Alfer, torbalı filtre sistemleri ve pnömatik nakil hatlarını ,tesisin ihtiyacına göre tasarlayarak ve projelendirerek, komple anahtar teslimi çalışır halde teslim etmektedir.

Diğer Uygulama Alanları

Metal işlemleri: taşlama, dikiş, kumlama ve parlatma,
Kağıt endüstrisi,
Biyo kütle Enerji Santral
Kimya ve İlaç Endüstrisi
Asfalt Karıştırma Fabrikaları
Malzeme işlemleme,
Seramik endüstrisi, Alçı Kireçtaşı Tesisleri
Karıştırma ve harmanlama işlemleri,
Madencilik,
Gıda Tesisleri
Döküm Fabrikaları
Atık Yakma Tesisleri
Çinko Tesisleri
Cam tesisleri,
Akü tesisleri / Kurşun İzabe.